http://www.vk.se/Article.jsp?article=305341&category=390

Molemmat suomalaiset pääsivät kuvaan!